Trnava - Kamenný mlyn realizácia august a september 2017

Realizácia chodníka, odpočívadla a mobiliáru z agátového dreva

Takto to postupne začalo - priestor pre chodník
Zameranie odpočívadla 2.
Zameranie chodníka 3.
Vŕtanie dier pre osadenie kolov 4.
Osádzanie kolov do vyvŕtaných otvorov 5.
Osádzanie kolov do vyvŕtaných otvorov 6.
Osádzanie priečnych hranolov 7.
Osadenie H-profilov na koly v časti odpočívadla 8.
Osadenie priečnych hranolov na H-profily 9.
Montáž podlahových dosiek na časť odpočívadla 10.
Montáž podlahových dosiek na časť chodníka 11.
Orámovanie chodníka 12.
Orámovanie chodníka 13.
Osadenie mobiliáru - lavičiek na odpočívadlo 14.
Osadenie mobiliáru - lavičiek na odpočívadlo 15.
Osadenie mobiliáru - smetné koše 16.
Osadenie mobiliáru - lavičiek  v iných častiach parku 17.
Osadenie mobiliáru - lavičiek a košov v iných častiach parku 18.
Osadenie smerovníkov 19.
Najihrisko.sk © 2014 | Všetky práva vyhradené | INCUBEMEDIA  tvorba webových stránok